AIRcontrol zone
/

News

Filter products

5° s termokontaktom

Voltage
Current
El. shielding
R-DT1KTG
400 V
1 A
IP 54

Voltage: 400 V
Current: 1 A
El. shielding: IP 54
R-DT2KTG
400 V
2 A
IP 54
Voltage: 400 V
Current: 2 A
El. shielding: IP 54
R-DT3KTG
400 V
3 A
IP 54
Voltage: 400 V
Current: 3 A
El. shielding: IP 54
R-DT4KT
400 V
4 A
IP 21
Voltage: 400 V
Current: 4 A
El. shielding: IP 21
R-DT5.2KTG
400 V
5,2 A
IP 54
Voltage: 400 V
Current: 5,2 A
El. shielding: IP 54
R-DT7KT
400 V
7 A
IP 21
Voltage: 400 V
Current: 7 A
El. shielding: IP 21
TRT 2D
400 V
2 A
IP 20
Napäťové regulátory typu TRT - D sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s trojfázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt. Regulátory typu TRT sú vybavené tepelným ochranným relé pre pripojenie termokontaktu TK.
Regulátor má možnosť pripojenia servopohonu s napájaním ~ 230V (LM, NM, LF 230).
Zopnutie regulátora je možné pomocou externého spínača (termostat, spínacie hodiny) cez bezpotenciálny kontakt RT (~230V). Ak nie je použitý externý spínač, je nutné svorky RT prepojiť.
Regulátor má vlastné istenie trubičkovými poistkami 5x20mm v prevedení T.
Číslica za označením typu udáva maximálnu prúdovú záťaž regulátora.
Pri montáži je nutné zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu pre chladenie. Regulátory sú určené do suchého bezprašného prostredia s maximálnou teplotou +40°C.
Regulátor TRT ma variabilne usporiadanie priechodiek pre káble, čo zjednodušuje jeho pripojenie.
Voltage: 400 V
Current: 2 A
El. shielding: IP 20
TRT 4D
400 V
4 A
IP 20
Napäťové regulátory typu TRT - D sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s trojfázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt. Regulátory typu TRT sú vybavené tepelným ochranným relé pre pripojenie termokontaktu TK.
Regulátor má možnosť pripojenia servopohonu s napájaním ~ 230V (LM, NM, LF 230).
Zopnutie regulátora je možné pomocou externého spínača (termostat, spínacie hodiny) cez bezpotenciálny kontakt RT (~230V). Ak nie je použitý externý spínač, je nutné svorky RT prepojiť.
Regulátor má vlastné istenie trubičkovými poistkami 5x20mm v prevedení T.
Číslica za označením typu udáva maximálnu prúdovú záťaž regulátora.
Pri montáži je nutné zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu pre chladenie. Regulátory sú určené do suchého bezprašného prostredia s maximálnou teplotou +40°C.
Regulátor TRT ma variabilne usporiadanie priechodiek pre káble, čo zjednodušuje jeho pripojenie.
Voltage: 400 V
Current: 4 A
El. shielding: IP 20
TRT 7D
400 V
7 A
IP 20
Napäťové regulátory typu TRT - D sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s trojfázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt. Regulátory typu TRT sú vybavené tepelným ochranným relé pre pripojenie termokontaktu TK.
Regulátor má možnosť pripojenia servopohonu s napájaním ~ 230V (LM, NM, LF 230).
Zopnutie regulátora je možné pomocou externého spínača (termostat, spínacie hodiny) cez bezpotenciálny kontakt RT (~230V). Ak nie je použitý externý spínač, je nutné svorky RT prepojiť.
Regulátor má vlastné istenie trubičkovými poistkami 5x20mm v prevedení T.
Číslica za označením typu udáva maximálnu prúdovú záťaž regulátora.
Pri montáži je nutné zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu pre chladenie. Regulátory sú určené do suchého bezprašného prostredia s maximálnou teplotou +40°C.
Regulátor TRT ma variabilne usporiadanie priechodiek pre káble, čo zjednodušuje jeho pripojenie.
Voltage: 400 V
Current: 7 A
El. shielding: IP 20

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.