AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Remote surveilance

AIRcontrol WEBSystém diaľkového dohľadu a riadenia
AIRcontrol WEB je v súčasnej dobe najkompletnejším systémom riadenia prostredníctvom internetu (Ethernet TCP).Systém AIRcontrol WEB komunikuje prostredníctvom siete internet (Ethernet TCP) čo umožňuje zariadenia integrovať do bežnej počítačovej siete. Dohľad a riadenie sa prevádza pomocou webového prehliadača na rôznych zariadeniach ktoré sú pripojené na internet (Eternet) prípadne na príslušnú sieť ako napríklad PC, tablet, mobilný telefón.

Pre prevádzku systému niesu potrebné pevné IP adresy a podobné zbytočnosti. Na prevádzku stačí bežná internetová (Eternetová) prípojka s príslušnými opravneniami.
V prípade problémov s prípojkou internetu je systém možné rozšíriť o 3G router ktorý zabezpečí požadovanú komunikáciu.
Na prevádzku zariadenia prostredníctvom 3G Routra postačuje SIM karta z internetom z najlacnejším paušálom. Pri prevádzke 3G pripojenia je nutné zohľadniť stabilitu 3G siete daného operátora v mieste inštalácie. Prostredníctvom jedného 3G Routra je možne riadiť niekoľko vzduchotechnických zariadení.

Pri prevádzke AIRcontrol WEniesu potrebné žiadne zbytočné prevodníky medzi atypickými protokolmi používaných v súčasnej dobe ako napríklad BACnet prípadne KNX a podobne.

Jednotlivý užívatelia ktorý pristupujú k AIRcontrol WEB majú pridelené meno a heslo prostredníctvom ktorého môžu dohľadovať a riadiť vzduchotechnický systém na stanovenej úrovni podľa typu užívateľa a oprávnenia.

 

 

Príklad zobrazenia AIRcontrol WEB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPC server AIRcontrol
 AIRcontrol

OPC server AIRcontrol slúži na komunikáciu systému riadenia AIRcontrol z nadradeným systémom riadenia ako napríklad

Honeywell Experion

    


 SIEMENS Desigo Insight

 

OPC server AIRcontrol (DA) je určený pre inštaláciu pod operačným systémom Windows. Následne komunikácia prebieha po sieti Ethernet.
Súčasťou dodávky OPC AIRcontrol je server. Nadriadený systém zabezpečuje klienta ktorý je inštalovaný na servery.

Pri návrhu je nudné definovať sieť a jej rozsah, čo zjednoduší sprevádzkovanie systému. 

OPC server AIRcontrol je kompatibilní z produktmi firmy Matrikon
.


BACnet


pripravujeme

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.