AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Wall-mouted AHU

Airflow
WOP05
900 m3/h
Rekuperačna jednotka s  vývodmy smerom hore s montážou na stenu.
Airflow: 900 m3/h
WOP05-R-DXF WOP05-R-DXF
WOP10
1000 m3/h
Nástenná stojatá VZT jednotka WOP je osadená ventilátormi s EC motormi. Otáčky motora sú regulované signálom 0-10V prípadne MODBUS protokolom z integrovaného riadiaceho systému AIRcontrol. Ovládanie motora MODBUS protokolom umožňuje on-line vyhodnocovať elektrický príkon prívodného a odvodného ventilátora. Sledovanie el. príkonu umožňuje nastavenie a prevádzku zariadenia v úspornom režime na, ktorý majú vplyv prevádzkové parametre ako napríklad zanesenie filtrov, znečistenie výustiek  prípadne iné zvýšenie tlakových strát systému. Teplota dopravovaného vzduchu môže byť v rozsahu -20 až +60°C.
Jednotka má na prívode a odvode vzduchu osadené tvarované kapsové filtre čo zabezpečuje veľkú filtračnú plochu. Doskový rekuperačný výmenník je osadený vaničkami pre odvod kondenzátu. Rekuperačný výmenník spĺňa ERP 2018. Hrúbka obvodového panelu je 40mm.
VZT jednotka má integrovaný riadiaci systém AIRcontrol s možnosťou ovládania a monitorovania cez internet systémom AIRcontrol WEB prípadne samostatným digitálnym ovládacím panelom.
Airflow: 1000 m3/h
WOP10-_RO-DXF WOP10-_RO-DXF
WOP10-_RO-DWG WOP10-_RO-DWG
Návrhový program WOP10-RO-W20-1- xls Návrhový program WOP10-RO-W20-1- xls
WOP15
1500 m3/h
Nástenná stojatá VZT jednotka WOP je osadená ventilátormi s EC motormi. Otáčky motora sú regulované signálom 0-10V prípadne MODBUS protokolom z integrovaného riadiaceho systému AIRcontrol. Ovládanie motora MODBUS protokolom umožňuje on-line vyhodnocovať elektrický príkon prívodného a odvodného ventilátora. Sledovanie el. príkonu umožňuje nastavenie a prevádzku zariadenia v úspornom režime na, ktorý majú vplyv prevádzkové parametre ako napríklad zanesenie filtrov, znečistenie výustiek  prípadne iné zvýšenie tlakových strát systému. Teplota dopravovaného vzduchu môže byť v rozsahu -20 až +60°C.
Jednotka má na prívode a odvode vzduchu osadené tvarované kapsové filtre čo zabezpečuje veľkú filtračnú plochu. Doskový rekuperačný výmenník je osadený vaničkami pre odvod kondenzátu. Rekuperačný výmenník spĺňa ERP 2018. Hrúbka obvodového panelu je 40mm.
VZT jednotka má integrovaný riadiaci systém AIRcontrol s možnosťou ovládania a monitorovania cez internet systémom AIRcontrol WEB prípadne samostatným digitálnym ovládacím panelom.
Airflow: 1500 m3/h
WOP15-_RO-DXF WOP15-_RO-DXF
WOP15-_RO-DWG WOP15-_RO-DWG
Návrhový program WOP15-RO-W22-1 - xls Návrhový program WOP15-RO-W22-1 - xls
Hlukové parametre WOP15-GRO Hlukové parametre WOP15-GRO
WOP3
3000 m3/h
Airflow: 3000 m3/h
WOP4
4000 m3/h
Airflow: 4000 m3/h
Návrhový program WOP4-RO-W19-4 - xls Návrhový program WOP4-RO-W19-4 - xls
WOP5-GRO-_O-CH_
5000 m3/h
Airflow: 5000 m3/h
WOP5-GRO-DWG WOP5-GRO-DWG
WOP5-GRO-DXF WOP5-GRO-DXF

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.