AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Modular AHU

Airflow
FOP2
2000 m3/h
Airflow: 2000 m3/h
FOP2-RO-2D-DXF FOP2-RO-2D-DXF
FOP2-RO-3D-DWG FOP2-RO-3D-DWG
FOP2-RO-CADvent FOP2-RO-CADvent
Tech. správa FOP2-RO Tech. správa FOP2-RO
Tab. príkonov FOP2-RO Tab. príkonov FOP2-RO
FOP3
3500 m3/h

Jednotka FOP-R je určená na montáž do interiéru, na podlahu. Pri montáži do exteriéru je jednotku nutné opatriť
strieškou. FOP-R je určená na prívod a odvod vzduchu bez prímesí abrazívnych, vláknitých a mastných látok z priestorov
reštaurácii, kancelárii, obchodov, priemyselných objektov. Jednotka je osadená dvoma radiálnymi ventilátormi s dozadu zahnutými lopatkami, ktoré zabezpečujú dostatočnú tlakovú dispozíciu pri maximálnej účinnosti. Na spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu slúži doskový rekuperačný výmenník s obtokom rekuperačného výmenníka. Dohrev vzduchu zabezpečuje ohrievač a to buď elektrický (EO, s pulzným riadením výkonu ohrevných telies) alebo vodným ohrievačom (VO, s plynulou reguláciou výkonu). Chladenie vzduchu môže byť vodným chladičom (CHV) alebo výparníkom (CHF). Chladič je opatrený eliminátorom vodných kvapiek. FOP-R je opatrená filtrami triedy EU3 alebo EU4, na strane prívodu aj odvodu vzduchu. Jednotka je tvorená rámom z hliníkových profilov a sendvičovým panelom, s tepelnou a zvukovou izoláciou hrúbky 20mm. Jednotka je opatrená teplotnými čidlami a riadiacim systémom AIRcontrol. Riadiaci systém môže byť umiestnený v jednotke alebo zvlášť v skrini MaR. Na reguláciu množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu slúžia frekvenčné meniče, ktoré zabezpečia plynulú reguláciu výkonu ventilátorov a ich ochranu proti prepätiu. Jednotku je možné montovať v ľubovoľnej polohe s ohľadom na dostupnosť filtrov a servisné práce. Pri vertikálnej montáži je nutné brať do úvahy nižšiu teplotnú účinnosť doskového rekuperátora z dôvodu zhoršených podmienok pre konvenčné prúdenie tepla vo výmenníku a odvod kondenzátu.

Airflow: 3500 m3/h
FOP3 - Montáž a údržba FOP3 - Montáž a údržba
FOP3-RO-2D-DXF FOP3-RO-2D-DXF
FOP5
5000 m3/h
Airflow: 5000 m3/h
FOP5-RO-CADvent FOP5-RO-CADvent
FOP7
7000 m3/h
Airflow: 7000 m3/h
FOP10
10000 m3/h
Airflow: 10000 m3/h
FOP10-_RO_-DXF FOP10-_RO_-DXF
FOP10-_RO_-DWG FOP10-_RO_-DWG
FOP20
25000 m3/h
Airflow: 25000 m3/h

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.