AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Inlet AHU

Voltage
Power
Airflow
CP1-EO8-AIC
230 V
0,44 kW
1000 m3/h
Voltage: 230 V
Power: 0,44 kW
Airflow: 1000 m3/h
Regulation: AIRcontrol
Heating output: 2,0-8,0 kW kW
CP1-EO_-AIC CP1-EO_-AIC
TP2-O-CH
230-400 V
0,75-31 kW
3000 m3/h
Prívodná jednotka TP2 ma ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami, s asynchrónnym motorom, s vysokou účinnosťou IE2 (EFF1). Výkon ventilátora je plynulo riadený frekvenčným meničom prostredníctvom integrovaného riadiaceho systému AIRcontrol. Na saní je osadený kazetový filter s triedou filtrácie EU3 alebo EU4. Ohrev vzduchu môže byť vodný alebo elektrický (2,5 - 30kW). Chladenie vzduchu môže byť výparníkom alebo vodným chladičom v požadovanom výkone. Za chladičom je inštalovaný eliminátor vodných kvapiek.
Jednotka obsahuje systém riadenia AIRcontrol so samostatným digitálnym panelom umožňujúcim sledovanie a nastavenie všetkých parametrov VZT zariadenia. AIRcontrol umožňuje plynulé riadenie výkonu ventilátora, plynule riadenie výkonu vodného ohrevu, pulzné riadenie el. ohrevu, plynulé riadenie výkonu vodného chladiča, prípadne kaskádové riadenie kondenzačných jednotiek.
Tlaková strata zariadenia je meraná tlakovým čidlom. Aktuálna tlaková strata je zobrazovaná na displeji AIRcontrol. Na základe nameranej aktuálnej tlakovej straty zariadenia, je možné stanovíť aktuálny prietok vzduchu zariadením a zároveň kontrolovať stav filtrov.
Systém AIRcontrol je možne rozšíriť o diaľkový dohľad a riadenie prostredníctvom internetu, prípadne vnútropodnikovej siete.
Voltage: 230-400 V
Power: 0,75-31 kW
Airflow: 3000 m3/h
Regulation: AIRcontrol
Heating output: 2,5-30 kW

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.