AIRcontrol zone
/

News

Filter products

5° bez termokontaktu

Voltage
El. shielding
R-E-1.5G
230 V
IP 54
Napäťové regulátory typu R-E-..G sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s jednofázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt prostredníctvom relé tepelnej ochrany STET.

Voltage: 230 V
Current: 1,5 A
Weight: 2,0 kg
El. shielding: IP 54
Termokontakt: NIE
R-E-2G
230 V
IP 54
Napäťové regulátory typu R-E-..G sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s jednofázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt prostredníctvom relé tepelnej ochrany STET.

Voltage: 230 V
Current: 2 A
Weight: 2,2 kg
El. shielding: IP 54
Termokontakt: NIE
R-E-3.5G
230 V
IP 54
Napäťové regulátory typu R-E-..G sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s jednofázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt prostredníctvom relé tepelnej ochrany STET.

Voltage: 230 V
Current: 3,5 A
Weight: 3,5 kg
El. shielding: IP 54
Termokontakt: NIE
R-E-6G
230 V
IP 54
Napäťové regulátory typu R-E-..G sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s jednofázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt prostredníctvom relé tepelnej ochrany STET.

Voltage: 230 V
Current: 6 A
Weight: 5,0 kg
El. shielding: IP 54
Termokontakt: NIE
R-E-7.5G
230 V
IP 54
Napäťové regulátory typu R-E-..G sú určené pre 5° napäťovú reguláciu ventilátorov s jednofázovým asynchrónnym motorom, s odporovou kotvou. Motory ventilátorov musia byť dostatočne chladené prúdom vzduchu. Motory musia mať pripojený ochranný termokontakt prostredníctvom relé tepelnej ochrany STET.


Voltage: 230 V
Current: 7,5 A
Weight: 6,0 kg
El. shielding: IP 54
Termokontakt: NIE

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.