AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Hybridná vetracia

CUBE10
Hybridná rekuperačná jednotka CUBE je určená na cirkulačné rovnotlaké vetranie s rekuperáciou čerstvého vzduchu.
Hybridná jednotka je vhodná pre priestory s vyššou tepelnou záťažou, kde je potrebný vyšší vzduchový výkon pre dodanie chladiaceho alebo vykurovacieho výkonu so zabezpečením čerstvého vzduchu pre vetranie. Jednotka CUBE je vhodná pre obchodné, kancelárske a priemyselné priestory.
Rekuperačný výmenník CUBE zabezpečí 0-20% čerstvého vzduchu s účinnosťou spätného získavania tepla spĺňajúcu ERP 2018. Navrhovane riešenie zabezpečí podstatnú úsporu prevádzkových a investičných nákladov.
Úspora voči cirkulačnej jednotke len s primiešavaným vonkajšieho vzduchu je v letnom období 75% a v zimnom období 86% na pokrytie strát vetraním.
Jednotka môže pracovať  v plne cirkulačnom režime s plynulou reguláciou výkonu ventilátora na základe požadovanej teploty v priestore alebo teploty privádzaného vzduchu.
Vzduchový výkon v rade CUBE10 je celkovo 10 000 m3/h (P/O) a to pri 10 000 m3/h cirkulačného vzduchu a 2000 m3/h čerstvého vzduchu (časť čerstvého vzduchu bude po zmiešaní odvedená do exteriéru).Cirkulačny vzduch (odvod s interieru) na sani do jednotky pri plnom výkone je 10 000 m3/h a na výstupe z jednotky je 10 000 m3/h (privádzany do interieru) a to v prenesenom hybridnom pomere 8000 m3/h cirkulačného vzduchu a 2000 m3/h čerstvého vzduchu.Jednotka CUBE je osadená jedením EC ventilátorom, filtrom cirkulačného vzduchu a filtrami pred rekuperačným výmenníkom. Rekuperačný výmenník je v protiprúdom usporiadaní. Jednotku je možné osadiť chladičmi a ohrievačmi podľa požiadavky.
Kondenzačné jednotky je možne ofukovať odpadovým vzduchom čo zvýši ich účinnosť.

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.