AIRcontrol zone
/

News

Filter products

AIRcontrol

AIRcontrol PANEL
AIRcontrol PANEL slúži na riadenie a zobrazovanie všetkých prevádzkových parametrov vzduchotechnického zariadenia.
AIRcontrol 1100, RO-VO
Doskový rekuperačný výmenník z obtokom, vodný ohrievač s trojcestným ventilom z ovládanim 0-10V a čerpadlom s protimrazovou ochranou
AIRcontrol 1110, RO-VO-CHF
AIRcontrol 1500, RO-EO
AIRcontrol 2200, ROM-VO
AIRcontrol 0810, CHF-PLO
AIRcontrol typ 0810 pre prívod a odvod vzduchu s plynovým ohrevom s moduláciou výkonu 0-10V ,dvojstupňové chladenie výparnikom v režime 0/1 s prestriedaním kompresorov, automatickým riadením výkonu prívodného ventilítora na základe požadovanej minimálnej teploty privádzanného vzduchu
AIRcontrol vodný ohrev
Popis funkcie modulu vodného ohrevu systému AIRcontrol.
  Systém AIRcontrol zabezpečuje pri vodnom ohreve protimrazovú ochranu. Pri poklese vonkajšej teploty pod stanovenú hodnotu, spusti obehové čerpadlo do nepretržitej prevádzky. Čerpadlo je v nepretržitej prevádzke, kým vonkajšia teplota nestúpne nad stanovenú hodnotu. Štart čerpadla sa prevedie aj keď systém je pod napätím a nie je požiadavka na chod systému (systém AIRcontrol, ak má zabezpečiť protimrazovú ochranu musí byť stále pod napätím).
Po požiadavke na štart v zimnom období (zimné obdobie je, ak vonkajšia teplota je nižšia ako teplota leto/zima), systém zopne obehové čerpadlo a dá požiadavku na otvorenie trojcestného ventilu a čaká stanovený čas, kým teplota na spiatočke za ohrievačom nestúpne na požadovanú hodnotu. Ak teplota na spiatočke stúpne na požadovanú hodnotu, systém spustí ventilátor. Ak teplota na spiatočke nedosiahne požadovanú hodnotu za stanovený čas, ventilátor nebude spustený a systém zahlási alarm. V prípade, ak teplota na spiatočke nedosiahne požadovanú teplotu za stanovený čas, dá sa predpokladať že systém UK ma problém, napríklad vypnutý kotol, málo vody v systéme, nízka výstupná teplota z kotla a podobne. Ak teplota na spiatočke za ohrievačom stúpne na požadovanú hodnotu, systém zopakuje procedúru.
Po správnom spustení systému je následne výkon ohrevu plynulo regulovaný podľa PID algoritmu s obmedzením minimálnej a maximálnej teploty v potrubí. V prípade ak teplota v potrubí klesne pod minimálnu stanovenú teplotu , systém prevedie korekciu výkonu ohrievača. A to aj v tom prípade, ak teplota v miestnosti dosahuje požadovanú hodnotu (ochrana orosovania potrubia). V prípade prekročenia stanovej teploty v potrubí za ohrievačom, systém spraví korekciu výkonu ohrievača. A to aj v tom prípade, že teplota v miestnosti nedosahuje požadované parametre. Ak v priebehu normálnej prevádzky vodného ohrievača dôjde k poklesu teploty vykurovacej vody na spiatočke za ohrievačom, systém vypne ventilátor a zahlási alarm. Následne dá požiadavku na maximálny vykurovací výkon. Ak merané parametre splnia stanovené kritéria, systém znovu spustí ventilátor a bude hlásiť informačný alarm.
V prípade požiadavky je daný proces možné modifikovať.

  

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.