AIRcontrol zone
/

News

Filter products

Airflow
WOP10
1000 m3/h
Nástenná stojatá VZT jednotka WOP je osadená ventilátormi s EC motormi. Otáčky motora sú regulované signálom 0-10V prípadne MODBUS protokolom z integrovaného riadiaceho systému AIRcontrol. Ovládanie motora MODBUS protokolom umožňuje on-line vyhodnocovať elektrický príkon prívodného a odvodného ventilátora. Sledovanie el. príkonu umožňuje nastavenie a prevádzku zariadenia v úspornom režime na, ktorý majú vplyv prevádzkové parametre ako napríklad zanesenie filtrov, znečistenie výustiek  prípadne iné zvýšenie tlakových strát systému. Teplota dopravovaného vzduchu môže byť v rozsahu -20 až +60°C.
Jednotka má na prívode a odvode vzduchu osadené tvarované kapsové filtre čo zabezpečuje veľkú filtračnú plochu. Doskový rekuperačný výmenník je osadený vaničkami pre odvod kondenzátu. Rekuperačný výmenník spĺňa ERP 2018. Hrúbka obvodového panelu je 40mm.
VZT jednotka má integrovaný riadiaci systém AIRcontrol s možnosťou ovládania a monitorovania cez internet systémom AIRcontrol WEB prípadne samostatným digitálnym ovládacím panelom.
Airflow: 1000 m3/h
WOP10-_RO-DXF WOP10-_RO-DXF
WOP10-_RO-DWG WOP10-_RO-DWG
Návrhový program WOP10-RO-W20-1- xls Návrhový program WOP10-RO-W20-1- xls

Bestsellers

AIRcomponents s.r.o.